املاک

زررز

قیمت پایه حراجی : 100,000 تومان

مبلغ سپرده گذاری جهت شرکت در مزایده

مبلغ سپرده :5,000 تومان

قیمت لحظه ای حراجی : 100,000 تومان

جهت شرکت در حراجی ابتدا در سایت ثبت نام کنید

پروفایل نام کاربری قیمت پیشنهادی

راهنمای خرید امن

  • متراژ : 552

رزرزرز